บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ผนึกกำลังกับสถาบัน KingClass Academy อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตัวแทน School Partner ร่วมลงพื้นที่เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย CONNEXT ED”

 In ข่าว, ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบ้านเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีนักเรียน 115 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณครู 12 ท่าน มีคุณครูแบ่งการสอนแต่ละวิชาสอนในทุกระดับชั้น ด้วยโรงเรียนตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน จึงมีความใกล้ชิดในแหล่งชุมชน และมีการเข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมประเพณีในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยท่านผู้อำนวยการสุดารัตน์ รัตนสุทธิ และคุณครูทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ และเป็นคนดีต่อสังคม พร้อมกับช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเองให้มีสังคมที่น่าอยู่และปลอดภัย โดยทางSchool Partner ได้มีการแนะนำคลังความรู้ และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ ให้กับทางโรงเรียนเพื่อร่วมวางแผนในการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับทางโรงเรียนและจัดกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนต่อไป

โรงเรียนบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีนักเรียน 330 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณครู 16 ท่าน เป็นโรงเรียนได้รับการอุปถัมภ์จาก พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดในการสร้างและซ่อมแซมอาคารเพื่อรองรับนักเรียนในชุมชนให้มีการศึกษาที่เหมาะสม ทาง School Partner ได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนสอนร่วมกับท่านผู้อำนวยการทิพยวรรณ แพงบุปผา และคุณครูฝ่ายวิชาการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ร่วมกันในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งต่อไป

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search