บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ผนึกกำลังกับสถาบัน KingClass Academy อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตัวแทน School Partner ร่วมลงพื้นที่เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย CONNEXT ED”

 In ข่าว, ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คุณนิตติยา ไพเรืองโสม ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาสกลนคร หนึ่งในคณะทำงาน ตัวแทน School Partner ขององค์กรผู้ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐ โดยมีโรงเรียนประชารัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของในพื้นที่จังหวัดสกลนคร รวม 2 โรงเรียน  โดยทาง School Partner ได้เริ่มลงพื้นที่โรงเรียนนายอวัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

โรงเรียนนายอวัฒนา มีนักเรียน 193 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา 6 มี คุณครู 14 ท่าน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางคณะ School Partner นำโดยคุณนิตติยา ไพเรืองโสม ได้มีการแนะนำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ ให้ทางผู้อำนวยการสุนทร หนูอินทร์ และคุณครูได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาร่วมกัน

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search