บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ผนึกกำลังกับสถาบัน KingClass Academy อำเภอเมือง จังหวัดตราด

 In ข่าว, ข่าวกิจกรรม

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ผนึกกำลังกับสถาบัน KingClass Academy อำเภอเมือง จังหวัดตราด ตัวแทน School Partner ร่วมลงพื้นที่เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย CONNEXT ED”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คุณมรุต แก้ววิชัย ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาอำเภอเมือง จังหวัดตราด หนึ่งในคณะทำงาน ตัวแทน School Partner ขององค์กรผู้ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐ โดยได้เริ่มลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโนน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนบ้านโนน มีนักเรียนจำนวน 67 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยนักเรียนในโรงเรียนค่อนข้างน้อย จึงทำให้งบประมาณจากเขตพื้นที่เข้ามาไม่มากนัก จึงทำให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปได้ยาก ทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้และขาดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่จะใช้พัฒนานักเรียน โดยทาง School Partner คุณมรุต แก้ววิชัย ได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล และหาแนวทางจัดการเรียนรู้ การจัดการการเรียนการสอน ด้วยสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search