บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ผนึกกำลังกับสถาบัน KingClass Academy อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 In ข่าว, ข่าวกิจกรรม

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ผนึกกำลังกับสถาบัน KingClass Academy อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ตัวแทน School Partner ร่วมลงพื้นที่เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย CONNEXT ED” 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คุณสิริชัย ทองอ่อน ผู้บริหาร KingClass Academy สาขาสระบุรี ตัวแทน School Partner ขององค์กรผู้ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐ โดยได้เริ่มลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนบ้านบางกง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เเละวางแผนการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนร่วมกัน

โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) มีนักเรียน 718 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีคุณครูทั้งหมด 40 ท่าน โดยทางผู้อำนวยการ ปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ และคุณครู ได้ให้การต้อนรับคณะ School Partner อย่างอบอุ่น และได้ให้ข้อมูลว่าโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนค่อนข้างมาก แต่ยังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้ คณะ School Partner จึงได้มีการแนะนำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ ให้กับทางผู้อำนวยการและคุณครู ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบางกง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงระดับประถมศึกษา 6 มีนักเรียน 295 คน ผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่จะฝากความหวังในด้านการศึกษากับโรงเรียนไว้เป็นอย่างมาก หากนักเรียนได้นำสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยมาใช้ในชั้นเรียน นักเรียนจะเกิดฝึกทักษะต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่ใช้สื่อนั้น ๆ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนมากยิ่งขึ้น คณะ School Partner จึงได้รวบรวมข้อมูลและวางแผนร่วมกันกับทางโรงเรียนในครั้งนี้ และจะกำหนดแนวทางในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search