หลักสูตรสร้างอัจฉริยะ

รางวัลเกียรติยศ

KingClass-Award_2016

KingClass Update

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมต่างๆของพวกเราชาว KingClass ได้ที่นี่

Q1: “KingClass Academy คืออะไร”

KingClass Academy ผู้นำหลักสูตรพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือสูงจากผู้ปกครองและนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้ มีนักเรียนเกาหลีเข้าเรียนและประสบความสำเร็จจากการเรียนมาแล้วมากกว่า 100,000 คน และยังเป็นแบรนด์การศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหลายสถาบันหลายปีซ้อน

Q2: “KingClass Academy สอนอะไรบ้าง”

หลักสูตรของสถาบัน KingClass Academy มีความโดดเด่นในด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนากระบวนการคิด และทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทำให้วิธีการเรียนรู้แบบเดิมๆ ที่เป็นเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายๆ และสนุก โดยในปัจจุบันเปิดหลักสูตรดังนี้

  1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ เน้นการแก้โจทย์ปัญหา “คิงแมทส์”
  2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ “High Plus English”
  3. หลักสูตรที่ทำให้ค้นพบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง “CMS”
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ที่เรียนรู้ผ่าน 338 การทดลองปฎิบัติจริงที่สนุกสนาน “KingScience”
  5. หลักสูตร ICT เกี่ยวการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ที่จะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ (กำลังจะเปิดเร็วๆนี้)
ช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างไร

High Plus English คือ โปรแกรมที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนโดยใช้เหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ และการศึกษาที่จะต้องเรียนรู้กับผู้อื่น โดยมีจุดหมายให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มากความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ โดยพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นจากการฝึกฝนและเรียนรู้ผ่าน ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้หรือไม่

High Plus English เป็นการศึกษาที่หวังผลในระยะยาว และ High Plus English มีจุดประสงค์ที่จะสร้างการ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดำเนินการสอนเป็นขั้นตอนผ่านระบบโปรแกรมที่เหมาะสมซึ่งได้รับการพิสูจน์ และยอมรับมาแล้วในประเทศเกาหลี โดยได้รับคัดเลือกเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดจาก สถานฑูตออสเตรเลีย ประจำปี 2009

จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างไร

High Plus English จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักไวยากรณ์ (Grammar) ทั้งหมดของภาษาอังกฤษและ รู้จักนำไปประยุกต์ใช้โดยการเรียนการสอนจะเป็นไปตามขั้นตอนเพื่อช่วยเสริมสร้างทักษะในการใช้ ภาษาอังกฤษให้เพื่มขึ้นต่อเนื่อง

จะช่วยเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตได้อย่างไร

High Plus English จะบ่มเพาะและขัดเกลาให้มากด้วยความสามารถและได้รับการยอมรับ เพื่อให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จในการ เรียนภาษาอังกฤษตามเป้าหมายที่วางไว้

เรียนแล้วผู้เรียนจะได้อะไรเพิ่มขึ้น

ไฮพลัส อิงลิช เป็นหลักสูตรคุณภาพระดับมาตรฐาน American Curriculum ที่มีเนื้อหาครบถ้วนทุกทักษะทางภาษา ได้แก่ Phonics, Vocabulary, Grammar, Reading, Writing และ Speaking โดยมีเนื้อหาสาระเข้มข้นแตกต่างกันไปตามแต่ละระดับ ดังนี้
Initial Level – เน้นเรียนรู้พยัญชนะภาษาอังกฤษและฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
Basic Level – เน้นเรียนรู้การออกเสียงและจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเรื่องใกล้ตัว รวมถึงเน้นเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Intermediate Level – เน้นการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและชำนาญ รวมถึงเน้นพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น

ผู้ปกครองหรือนักเรียน KingClass Academy สามารถ Login เข้าสู่ระบบการจัดการนักเรียน หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-747-3800

Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search