เกี่ยวกับเรา (About Us)

สถาบันส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 KingClass Academy ผู้นำนวัตกรรมการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหา จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพของเด็กไทย โดยในปัจจุบันเปิดหลักสูตรดังนี้

  1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ เน้นการแก้โจทย์ปัญหา “คิงแมทส์”
  2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ “High Plus English”
  3. หลักสูตรที่ทำให้ค้นพบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง “CMS”
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เน้นการทดลองที่เปิดโลกกว้าง และพลังจินตนาการอย่างไม่รู้จบ “KingScience”
  5. หลักสูตร ICT เกี่ยวการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ที่จะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ (กำลังจะเปิดเร็วๆนี้)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรนำความรู้ที่เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ทัดเทียมกัน และมีความสามารถทัดเทียมในระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพให้กับผู้เรียนด้วยหัวใจของความทุ่มเทและเสียสละของผู้สอน   ใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงจากต่างประเทศ และนำเสนอด้วยวิธีการที่แตกต่างและหลากหลายอย่างล้ำสมัย เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและมีความสามารถทัดเทียมในระดับสากล

รางวัลเกียรติยศ

Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search