เอดู พาร์ค ลงพื้นที่โรงเรียน ครั้งที่ 2 ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED”

 In ข่าว, ข่าวกิจกรรม

เอดู พาร์ค ลงพื้นที่โรงเรียน ครั้งที่ 2 ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED”

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ลงพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นครั้งที่ 2 โดยลงพื้นที่ โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง และโรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านคู้คด ในวันที่ 27 ตุลคม 2563 ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED” ด้วย
“Students Improvement Projects” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทยด้วยสื่อการเรียนรู้ จากประเทศเกาหลีใต้

 

โดยการลงพื้นที่ในครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการประเมินทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ว่านักเรียน มีจุดอ่อน จุดแข็งในวิชาคณิตศาสตร์อย่างไรบ้าง เพื่อจัดเตรียมแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกฝนได้ อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการกับการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ Battle of the Numbers ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ได้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์การเรียนรู้ Battle of the Numbers ให้กับคุณครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เพื่อนำไปต่อยอดในการเรียนรู้ต่อไป

โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง

โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)

โรงเรียนบ้านคู้คด

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search