สถาบัน KingClass Academy จังหวัดตราด ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโนน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2 ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED”

 In Uncategorized, ข่าวกิจกรรม

สถาบัน KingClass Academy จังหวัดตราด
ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโนน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2
ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED”

KingClass Academy สาขาตราด  ตัวแทน School Partner ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนบ้านโนน จังหวัดสระแก้ว ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED” ด้วย “Students Improvement Projects” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทยด้วยสื่อการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้

ed2con2ep01

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณมรุตและ คุณพิมพ์พร แก้ววิชัย ผู้บริหาร KingClass Academy สาขา ตราด ตัวแทน School Partner ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปประเมินทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เพื่อนำผลมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของนักเรียน และจัดชุดแบบฝึกหัด ที่เหมาะสมกับการพัฒนานักเรียนได้อย่างตรงจุด ควบคู่กับการกับการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ Battle of the Numbers ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้มีการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนให้กับคุณครูและนักเรียน โดยได้รับความสนใจจากทั้งคุณครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก ซึ่งคุณครูทุกท่านประทับใจและยินดีที่จะนำ สื่อการเรียนการสอนนี้ไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป

Recent Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search