ครบรอบ 10 ปี KingClass Academy แบ่งปันรอยยิ้มให้น้องมณีพฤกษ์ จ.น่าน

 In กิจกรรมเพื่อสังคม

ครบรอบ 10 ปี KingClass Academy
แบ่งปันรอยยิ้มให้น้องมณีพฤกษ์ จ.น่าน

             เมื่อวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ KingClass Academy สำนักงานใหญ่ โดยคุณจินตนา พรรักษมณี นำพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี เดินทางไปร่วมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างสนามเด็กเล่นสำหรับการเรียนรู้
แบบ BBL (Brain-based Learning) เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและช่วยให้เด็ก ๆ ได้ใช้ทั้งร่างกายและสมองในการเรียนรู้ พร้อมทั้งมอบเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ และสื่อการเรียนรู้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ทางสถาบันฯ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น คุณสมเด็ช โพธิแก้ว ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ คุณเบญจมาศ เขียวปัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมณีพฤกษ์ คุณอุษณีย์ มีบุญ ครูประจำชั้น และชาวบ้านในหมู่บ้านมณีพฤกษ์เป็นอย่างดี

“ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสหมู่บ้านมณีพฤกษ์ และให้โอกาสศูนย์เล็ก ๆ นี้ เพราะที่นี่ถือเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ยังต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากครับ”
คุณวิชัย กำเนิดมงคล รองนายกเทศมนตรี
กล่าวขอบคุณ

“ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารให้มี
ความสวยงาม และเป็นที่ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน เพราะถ้ามีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว เด็ก ๆ ก็จะมีพัฒนาการที่ดีตามไปด้วย”
คุณเบญจมาศ เขียวปัด ผู้อำนวยการ กล่าวขอบคุณ

ประมวลภาพกิจกรรม

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search