KingClass Academy โคราชและชัยภูมิ จับมือ ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

KingClass Academy โคราชและชัยภูมิ จับมือ ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คุณภูมินทร์ สิงหกุมพล ผู้บริหารสถาบันฯ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม                   [...]

KingClass Academy 3 สาขา จัดกิจกรรม PlayFACTO ให้นักเรียนค่ายธรรมะทานตะวัน

นักเรียนค่ายธรรมะทานตะวันต่างให้ความสนใจกับกิจกรรมที่ KingClass Academy จัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560 KingClass Academy สาขา The Walk ราชพฤกษ์ สาขา Fashion Island และสาขา The Crystal [...]

คิงแมทส์ เชียงใหม่แยกดาราสานต่อโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สุขล้น – นักเรียนในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดีต่างมีรอยยิ้มหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมใน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน ปี 2”                   เมื่อวันที่ 12 [...]

คิงแมทส์หลังสวนจัดโครงการทำความดีเพื่อสังคม

คุณยุพรัตน์ ครองไกรเวช ผู้บริหารสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ สาขาหลังสวน จังหวัดชุมพร แบ่งปันความรู้ให้นักเรียนพร้อมมอบของรางวัลให้นักเรียนที่ตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง [...]