ลูกของเรามีสมาธิอยู่ในระดับไหนกันนะ…?

 In แบบทดสอบ

“สมาธิสำหรับเด็ก”

สมาธิสำหรับเด็ก คือ การฝึกเด็กให้ความสนใจหรือจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่และตั้งใจในชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการสนใจในระยะเวลาสั้นหรือเป็นระยะเวลานานก็ได้ โดยจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาการ และความเพลิดเพลินควบคู่กันไป ดังนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มปูพื้นฐานด้านสมาธิ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆ ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาสู่ทักษะด้านอื่นๆ ต่อไป

เพื่อเป็นการทดสอบว่าลูกๆของเรามีสมาธิแค่ไหนกันนะ…
มาลองทำแบบทดสอบกันดูนะคะ โดยเลือกว่าลูกของเรามีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้หรือไม่

แหล่งอ้างอิง :
http://100.daum.net/encyclopedia/view/118XX38900087
http://www.manager.co.th/GoodHealth/ViewNews.aspx?NewsID=9580000034053
http://www.pt.mahidol.ac.th/knowledge
https://www.maerakluke.com/topics/147

0%

1. มือและเท้าไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอด

2. เขย่าตัวเวลาทานอาหาร


3. พูดแทรกขึ้นมาขณะที่พ่อแม่กำลังพูดอยู่


4. ไม่สามารถเล่นคนเดียวเงียบๆ ได้


5. ตอบคำถามก่อนทั้งที่ยังฟังคำถามไม่จบ

6. เอียงคอและไม่รับฟังขณะที่แม่พูด

7. เมื่อถึงเวลาทานอาหารจะทานอย่างเร่งรีบ

8. ไม่มีสมาธิในการดูวิดีโอถึงแม้ว่าวิดีโอนั้นจะเป็นวิดีโอสำหรับเด็กก็ตาม

9. พ่อแม่บอกให้อ่านหนังสือเท่าไรก็ไม่ยอมอ่าน

10. ทำของใช้ส่วนตัวหายเป็นประจำ เช่น ของเล่น กระเป๋า

ลูกของฉันมีสมาธิอยู่ในระดับไหนกันนะ...?
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการฝึกฝนเรื่องสมาธิ

ควรฝึกฝนให้เด็กมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่กำลังทำได้ต่อเนื่อง ประมาณ 20 - 30 นาที โดยเน้นให้เด็กนั่งอยู่กับที่ ทำงานจนเสร็จ โดยไม่ลุกเดินไปไหน ซึ่งในช่วงแรกพ่อแม่ควรควบคุมอย่างใกล้ชิด และคอยช่วยเหลือ เพื่อให้เด็กทำได้สำเร็จ สามารถใช้กิจกรรมต่างๆ ทั้งกีฬา ดนตรี ศิลปะ และงานบ้าน เพื่อช่วยเสริมให้สมาธิดีขึ้น
ค่อนข้างไม่มีสมาธิ

เพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเองและสมาธิในการทำกิจกรรม ส่งเสริมทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กสมาธิสั้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในการทำกิจกรรม และการเรียนรู้อื่นๆ เช่นฝึกการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน แบ่งงานออกเป็นทีละขั้นตอน หรือแบ่งงานให้เป็นชิ้นเล็กๆ ที่เหมาะสมกับช่วงสมาธิของเด็ก เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำกิจกรรม
ไม่มีปัญหาเรื่องสมาธิ

สามารถเสริมทักษะด้านอื่น ๆ ให้ลูก เพื่อสร้างสมาธิให้ดียิ่งขึ้น เช่นการเรียนศิลปะ ดนตรี และเหนือสิ่งอื่นใดคุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความรักและเอาใจใส่ นั่งเล่นเป็นเพื่อนลูกเพื่อให้ลูกเกิดความอุ่นใจและมีความมั่นคงทางอารมณ์ด้วย

Share your Results:

Recent Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search