KingClass Academy โคราชและชัยภูมิ จับมือ ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

KingClass Academy โคราชและชัยภูมิ จับมือ ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คุณภูมินทร์ สิงหกุมพล ผู้บริหารสถาบันฯ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม                   [...]

KingClass Academy 3 สาขา จัดกิจกรรม PlayFACTO ให้นักเรียนค่ายธรรมะทานตะวัน

นักเรียนค่ายธรรมะทานตะวันต่างให้ความสนใจกับกิจกรรมที่ KingClass Academy จัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560 KingClass Academy สาขา The Walk ราชพฤกษ์ สาขา Fashion Island และสาขา The Crystal [...]

KingClass Academy ร่วมบริจาคสื่อการสอนและของใช้จำเป็นให้กับโรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง)

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนาคประสิทธิ์เป็นผู้แทนส่งมอบน้ำใจให้กับโรงเรียนบางสะพานบ้านล่าง               เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด (KingClass Academy สำนักงานใหญ่) [...]

คิงแมทส์ เชียงใหม่แยกดาราสานต่อโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สุขล้น – นักเรียนในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดีต่างมีรอยยิ้มหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมใน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน ปี 2”                   เมื่อวันที่ 12 [...]

คิงแมทส์ทั่วประเทศส่งธารน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ของประเทศไทยที่หลายพื้นที่น้ำยังคงท่วมสูง หลายพื้นที่เหลือเพียงน้ำท่วมขัง และแม้บางพื้นที่น้ำจะลดแล้วแต่ร่องรอยความเสียหายยังคงอยู่ KingClass Academy สำนักงานใหญ่ [...]

คิงแมทส์หลังสวนจัดโครงการทำความดีเพื่อสังคม

คุณยุพรัตน์ ครองไกรเวช ผู้บริหารสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ สาขาหลังสวน จังหวัดชุมพร แบ่งปันความรู้ให้นักเรียนพร้อมมอบของรางวัลให้นักเรียนที่ตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง [...]

KingClass Academy ปันความสุขมอบคลิปเสียงให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

คุณณัฏฐา มะระกานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ คุณจันทรา อินทรทูต กรรมการมูลนิธิฯ และตัวแทนนักเรียนในมูลนิธิฯ รับมอบคลิปเสียงการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (High Plus English for Friends)               [...]

KingClass Academy ชัยภูมิจัดค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

                        สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ สาขาชัยภูมิ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน [...]

KingClass Academy เมืองพลจัดกิจกรรมสร้างความสุขด้วยวิชาคณิตศาสตร์

                         เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์สาขาเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [...]

KingClass Academy ชัยภูมิอบรมยุทธวิธีแก้โจทย์ปัญหาแบบคิงแมทส์

                       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ สาขาชัยภูมิ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยคุณภูมินทร์และคุณจิรฐา สิงหกุมพล [...]

คิงแมทส์ตราดจัดคิงแมทส์สัญจรให้ 5 โรงเรียนทั่วจังหวัดตราด

คุณมรุต และคุณพิมพ์พร แก้ววิชัย ผู้บริหารสถาบันฯ สาขาตราด ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียน            สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ สาขาตราด [...]

คิงแมทส์เมืองพลจัดกิจกรรมสนุกคิดแก้โจทย์ปัญหา

คิงแมทส์เมืองพลจัดกิจกรรมสนุกคิดแก้โจทย์ปัญหา คุณจีรนันท์ เรืองวิทยานุสรณ์ ผู้บริหารสถาบันฯ พร้อมคณะครูคิงแมทส์ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนโรงเรียนหนองกาววิทยาหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม      เมื่อวันที่ [...]

คิงแมทส์อุตรดิตถ์ ร่วมกับอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “อุตรดิตถ์ติดยิ้ม”

คิงแมทส์อุตรดิตถ์ ร่วมกับอุตรดิตถ์ จัดโครงการ “อุตรดิตถ์ติดยิ้ม” คณะครูจากสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ สาขาอุตรดิตถ์ ในงานเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม      เมื่อวันที่ 13 – 14 [...]