คิงแมทส์ เชียงใหม่แยกดาราสานต่อโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

สุขล้น – นักเรียนในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดีต่างมีรอยยิ้มหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมใน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน ปี 2”                   เมื่อวันที่ 12 [...]

คิงแมทส์ทั่วประเทศส่งธารน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ของประเทศไทยที่หลายพื้นที่น้ำยังคงท่วมสูง หลายพื้นที่เหลือเพียงน้ำท่วมขัง และแม้บางพื้นที่น้ำจะลดแล้วแต่ร่องรอยความเสียหายยังคงอยู่ KingClass Academy สำนักงานใหญ่ [...]

คิงแมทส์หลังสวนจัดโครงการทำความดีเพื่อสังคม

คุณยุพรัตน์ ครองไกรเวช ผู้บริหารสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ สาขาหลังสวน จังหวัดชุมพร แบ่งปันความรู้ให้นักเรียนพร้อมมอบของรางวัลให้นักเรียนที่ตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง [...]

KingClass Academy ชัยภูมิจัดค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

                        สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ สาขาชัยภูมิ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน [...]

KingClass Academy เมืองพลจัดกิจกรรมสร้างความสุขด้วยวิชาคณิตศาสตร์

                         เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์สาขาเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [...]

KingClass Academy ชัยภูมิอบรมยุทธวิธีแก้โจทย์ปัญหาแบบคิงแมทส์

                       เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ สาขาชัยภูมิ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยคุณภูมินทร์และคุณจิรฐา สิงหกุมพล [...]

Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search