KingClass Academy MOU / CONTRACT SIGNING CEREMONY

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา KingClass Academy สำนักงานใหญ่ จัดพิธีลงนามในสัญญาการเปิดหลักสูตรใหม่ PlayFACTO Monthly กับผู้บริหารสาขา KingClass Academy ทั่วประเทศ ณ อาคาร Wizdom Park Bangkok.

KingClass Academy : The New Era of Education
สำหรับผู้สนใจร่วมพัฒนาเด็กๆ สู่ความเป็นเลิศในด้านการศึกษา ติดต่อ 02 7473800

Recent Posts