คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ชนะเลิศการสอบแข่งขันจากโครงการ KingClass Korea Super Camp 2018 ทัศนศึกษาและดูงานการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้

 In ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19-23 ตุลาคม 2562 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด KingClass Academy สำนักงานใหญ่ ได้นำคณะนักเรียนที่ชนะเลิศจากโครงการ KingClass Korea Super Camp 2018 ในระดับชั้น ป.1 – 6 จำนวน 24 คน และทีมผู้บริหารจากสถาบัน KingClass Academy จำนวน 15 สาขา และผู้ปกครอง รวมกว่า 90 คน ร่วมเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้เพื่อทัศนศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักเรียนเกาหลีใต้ พร้อมทั้งศึกษาดูงานทางวิชาการ อันได้แก่ การเยี่ยมชม T-IME EDUCATION และร่วมแข่งขัน Board Game: Battle of The Numbers ระหว่างนักเรียนไทยและเกาหลีใต้, การศึกษาดูงานที่สถาบัน CMS Education พร้อมกับ Workshop ทางด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem-Solving) และ Coding และศึกษาดูงาน ณ LUXROBO

 

วันที่ 20 ตุลาคม ในช่วงเช้า คณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้เข้าเยี่ยมชม T-IME EDUCATION สถาบันที่มุ่งเน้นให้นักเรียนประสบความสำเร็จผ่านการเรียนรู้ทั้งแบบ ONLINE และ OFFLINE และร่วมทำกิจกรรม Workshop การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม Science Magic ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะได้เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ด้วยมายากล

ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมสถาบัน T-IME EDUCATION

 

ในช่วงบ่ายได้มีการจัดแข่งขัน B.O.N Battle of the Numbers Competition ระหว่างนักเรียนไทยและเกาหลีใต้ ซึ่งนักเรียนไทยจากสถาบัน KingClass Academy กับเพื่อน ๆ ประเทศเกาหลีใต้ โดยแบ่งการแข่งขันสำหรับนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้รับความรู้ เทคนิค และเกิดมิตรภาพอันดีร่วมกันตลอดการแข่งขัน

 

Board Game: Battle of the Numbers เป็นเกมแข่งขันทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิด ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการคิดคำนวณ จนทำให้นักเรียนสามารถวางแผนและสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันได้

บรรยากาศการแข่งขัน Board Game: Battle of the Numbers

วันที่ 21 ตุลาคม ทางคณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้เข้าศึกษาดูงานที่สถาบัน CMS Education ศูนย์รวมของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้เตรียมกิจกรรม Workshop Thinking Power Program สำหรับนักเรียน และ Seminar Fusion Education สำหรับคณะผู้บริหาร พร้อมเปิดประสบการณ์ทางด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Problem-Solving) และนักเรียนได้เข้าทดลองเรียนหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Coding เพื่อเสริมสร้างพลังของจินตนาการที่บูรณาการความรู้ทั้งวิทยาการคำนวนและความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน

บรรยากาศการเข้าศึกษาดูงาน ที่ CMS Education

ในช่วงบ่ายได้เยี่ยมชมศูนย์แสดงนวัตกรรมที่ SAMSUNG D’LIGHT ของบริษัทซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า รายใหญ่ที่สุดในโลก และ VR GAME CENTER ที่จำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริงโดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียงสัมผัส กลิ่น โดยจะตัดขาดเราออกจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อเข้าไปสู่ภาพที่จำลองขึ้นมา

บรรยากาศการเข้าศึกษาดูงาน ที่ SAMSUNG D’LIGHT และ VR GAME CENTER

วันที่ 23 ตุลาคม ทางคณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้เข้าศึกษาดูงานที่ LUXROBO โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบไปด้วยการฟังบรรยาย 1st-4th Industrial Revolutions พร้อมทำกิจกรรมการ Workshop การสร้าง Project ของตนเองผ่านการต่อ Lego โดยเชื่อมกับอุปกรณ์ MODI Modules ในการออกแบบบ้านหรือออกแบบรถตามจินตนาการของตนเอง เพื่อพัฒนาวิทยาการคำนวณ (Computational Thinking) จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สู่การเป็นนักนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ในอนาคต

บรรยากาศการเข้าศึกษาดูงาน ที่ LUXROBO

 

ตลอดทั้ง 4 วัน ของการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ นับเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่ KingClass Academy สำนักงานใหญ่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศจากโครงการ KingClass Korea Super Camp 2018 ผู้ปกครอง และผู้บริหารสถาบัน นอกจากการศึกษาดูงานทางวิชาการแล้ว ทางคณะยังได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ จุดประกายความคิดสู่การสร้างจินตนาการ และเกิดมิตรภาพอันดีตลอดกิจกรรมในครั้งนี้

รวมภาพประทับใจ  << คลิกไปคลังภาพ

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search