KingClass Academy บางบัวทอง มอบความรู้ให้นักเรียน ร.ร. ชุมชนวัดบางไผ่

 In กิจกรรมเพื่อสังคม

CSR-Bangbuathong-1

คุณวิรัตน์ และคุณรัตนา สถาพรยืนยง ผู้บริหารสถาบัน KingClass Academy สาขาบางบัวทอง
ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่  บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 

                เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สถาบัน KingClass Academy สาขาบางบัวทอง โดยคุณวิรัตน์ และคุณรัตนา สถาพรยืนยง ผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่  บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงโจทย์ที่พบเจอในห้องเรียนได้

                บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความรู้และเทคนิคการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงยังเปี่ยมด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะตลอดทั้งกิจกรรมอีกด้วย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้บริหารสถาบันฯ ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนทุกคนในโอกาสเทศกาลปีใหม่อีกด้วย
ทั้งนี้ KingClass Academy บางบัวทอง ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่  บางบัวทอง และคณะคุณครู ทุกท่านที่ได้ให้โอกาสในการเข้าไปจัดกิจกรรม KingClass Academy บางบัวทองรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมสร้างความแข็งแกร่งทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกคน

บรรยากาศการเรียนรู้ยุทธวิธีการแก้โจทย์ปัญหา

คุณวิรัตน์ และคุณรัตนา สถาพรยืนยง ผู้บริหารสถาบัน KingClass Academy สาขาบางบัวทอง
แจกขนมและของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search