KingClass Academy 3 สาขา จัดกิจกรรม PlayFACTO ให้นักเรียนค่ายธรรมะทานตะวัน

06

นักเรียนค่ายธรรมะทานตะวันต่างให้ความสนใจกับกิจกรรมที่ KingClass Academy จัดขึ้น

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560 KingClass Academy สาขา The Walk ราชพฤกษ์ สาขา Fashion Island และสาขา The Crystal Park รามอินทรา ร่วมมือกับค่ายธรรมะทานตะวัน มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม Hands-on กับ PlayFACTO ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายธรรมะกว่า 110 ชีวิต โดยใช้ชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO นวัตกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ผ่านการลงมือทำจากประเทศเกาหลีใต้

ตลอดการทำกิจกรรมกว่า 3 ชั่วโมง นักเรียนได้ฝึกสมาธิ และเพิ่มพูนทักษะและความรู้วิชาคณิตศาสตร์ผ่าน PlayFACTO และกิจกรรมสันทนาการที่คณะผู้บริหารและครูจาก KingClass Academy ทั้ง 3 สาขา ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้น

บรรยากาศการจัดกิจกรรม

Recommended Posts