KingClass Academy สาขา The Walk ราชพฤกษ์ สาขา Fashion Island และสาขา The Crystal Park รามอินทรา ร่วมใจบริจาคเพื่อน้องในวันคริสมาสต์

                เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ..2561 KingClass Academy สาขา The Walk ราชพฤกษ์ สาขา Fashion Island และสาขา The Crystal Park รามอินทรา ร่วมมือกันบริจาคของให้น้อง ที่ห่างไกลและยากไร้ โดยบริจาคของเล่นเพื่อให้ทางวัดต่าง ได้นำของเล่นไปจัดกิจกรรมในวันคริสมาสต์ให้กับน้อง

                ทั้งนี้ได้บริจาคให้กับ 3 สถานที่ ได้แก่ วัดนักบุญยอเซฟ บ้านคำเกิ้ม .นครพนม ให้แก่ คุณพ่อเฉลิมศิลป์ จันลา วัดพระแม่รับสาร หนองเดิ่นดอนขาง .สกลนคร ให้แก่ คุณพ่อนิเวศน์ อินธิเสน และวัดพระแม่รับสาร หนองเดิ่นดอนขาง .สกลนคร ให้แก่ คุณพ่อตึ๋ง

                KingClass Academy ทั้ง 3 สาขา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งของที่ได้บริจาคไปนั้น จะสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้อง ต่อไป

Recent Posts