สถาบัน KingClass Academy สาขาเชียงใหม่ (แยกดารา) จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ปี 2563

 In กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 3 มกราคม 2563 คุณณัฐติอร ธัญญประกอบ ผู้บริหารสถาบันคิงแมทส์ สาขา เชียงใหม่ (แยกดารา) ได้มอบหมายให้ คุณกชกร แสงแก้ว พร้อมคณะครู ผู้ปกครองของสถาบันราชาคณิตนครพิงค์ (คิงแมทส์เชียงใหม่ สาขาแยกดารา) ในการมอบ สิ่งของ เครื่องใช้ อาหาร ขนม ผัก ผลไม้ มอบให้กับศูนย์สังเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในสังกัดมูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ไม่ได้ขึ้นกับหน่วยงานรัฐบาล

โดยศูนย์สังเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ มีเด็กในศูนย์มีทั้งหมดจำนวน 45 คน ซึ่งเด็กในศูนย์จะเป็นเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาทั้งหมด เช่น ปัญญาอ่อน ออทิสติก สมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และพิการซ้ำซ้อน ซึ่งทางมูลนิธิ ได้แบ่งเป็นห้องเรียนสอนทักษะต่าง ๆ ออกเป็น 3 ห้องเรียน เช่น การบริหารกล้ามเนื้อต่าง ๆ การเคลื่อนไหว การดำรงชีวิตในปัจจุบัน การช่วยเหลือตนเอง และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม อีกทั้งทางสถาบันยังร่วมทำกิจกรรมการฝึกทักษะ ร่วมเล่นเกม และร้องเพลง เพื่อเสริมสร้างทักษะและมอบความสุขให้กับน้อง ๆ  โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นไม่กระทบต่อสุขภาพของน้อง ๆ ภายในศูนย์ฯ

ทั้งนี้ทางสถาบันขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ คุณครูที่ให้การต้อนรับและขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ได้รวบรวมสิ่งของต่าง ๆ มาสมทบเพื่อมอบให้กับศูนย์สังเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search