สถาบัน KingClass Academy สาขาเชียงใหม่ (แยกดารา) จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ปี 2561

 In กิจกรรมเพื่อสังคม

             วันที่ 10 ธันวาคม 2561 คุณณัฐติอร ธัญญประกอบ ได้มอบหมายให้ คุณกชกร แสงแก้ว พร้อมคณะครูและผู้ปกครองของสถาบัน KingClass Academy สาขาเชียงใหม่ (แยกดารา) หรือสถาบันราชาคณิตนครพิงค์ในการมอบสิ่งของให้กับน้อง ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตึกอายุรกรรม หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 5 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อาทิเช่น ขนม หนังสือการ์ตูน ของเล่น ซึ่งน้อง เหล่านี้ได้พักรักษาอาการผ่าตัดและพักฟื้นจากการรักษาด้วยการฉายแสง ซึ่งประกอบด้วยเด็กชายและเด็กหญิง อายุระหว่าง 1 ขวบ – 13 ขวบ ซึ่งจากการเข้ารับการรักษาเป็นประจำทำให้น้อง ขาดโอกาสเข้าเรียนในชั้นปกติและขาดการทำกิจกรรมกับเพื่อน ในโรงเรียน ทางสถาบันรู้สึกเห็นใจในการขาดช่วงเวลาดังกล่าว ทางสถาบันจึงได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ โดยการทำกิจกรรมเล็ก น้อย อาทิเช่น การเล่นบอร์ดเกม Battle of the Numbers โดยระวังไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของน้อง พร้อมมอบของเล่นและขนม เพื่อให้น้อง ได้มีกำลังใจในการรักษาจนหายเป็นปกติ และสามารถกลับไปเรียนและทำกิจกรรมกับเพื่อน ที่โรงเรียนได้ต่อไป

             ทั้งนี้ ทางสถาบันขอบพระคุณ พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลที่ได้ให้การต้อนรับและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็งเป็นอย่างดี รวมถึงผู้ปกครองและน้องผู้ป่วยที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกำลังใจที่ดีในการรักษา ทางสถาบันรู้สึกปลาบปลื้มและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการให้กำลังใจน้อง ในครั้งนี้

หมายเหตุ ทางสถาบันไม่สามารถบันทึกภาพระหว่างการเยี่ยมและการทำกิจกรรมได้ เนื่องจากสถาบันเคารพและรักษาสิทธิของผู้ป่วย

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search