บริษัท เอดูพาร์ค จำกัด ร่วมกับ สสวท. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ธนาคารออมสิน (สํานักงานใหญ่)

 In ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมกับ สสวท. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “อาชีพในฝัน อัจฉริยะ วัยมันส์ 4.0” ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานในพีธี

Edupark_201801_Omsin02

คุณจินตนา พรรักษมณี
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
รับของที่ระลึกจากผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

Edupark_201801_Omsin03

คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
ให้เกียรติเยี่ยมชมพื้นที่จัดกิจกรรมของบริษัท

กิจกรรมในครั้งนี้ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้นำชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ KingScience และชุดอุปกรณ์ ICT จากประเทศเกาหลีใต้ ไปจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ (Hands-on) พร้อมทั้งได้เรียนรู้ทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เด็ก ๆ ที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมทุกคนต่างได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และได้รับของที่ระลึกภายในงานทุก ๆ คนจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้

บรรยากาศการจัดกิจกรรม

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search