โครงการ Big Idea Awards 2021 ในหัวข้อ “Well-being for Elderly in your Family”

 In ข่าวประชาสัมพันธ์

          “ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity, Creation, Creating, Creative Thinking)” เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่ได้รับการกำหนดให้เป็นทักษะที่นักเรียนต้องเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยังได้รับการกำหนดให้เป็น 1 ใน 5 ทักษะสำคัญที่พนักงานในสถานประกอบการต่าง ๆ จำเป็นจะต้องใช้ในการทำงาน

          ในปัจจุบันสัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เเละเริ่มเข้าสู่ ‘สังคมผู้สูงอายุ’ อย่างเต็มตัว ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญในครอบครัวที่ลูกหลานต้องเอาใจใส่ และหันมาดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด  โดยสังเกตทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกาย สุขภาพใจ และเอาใจใส่ดูแล เพื่อผู้สูงอายุจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปในครอบครัวที่อบอุ่น

          KingClass Academy สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ขอเชิญนักคิดรุ่นเยาว์ร่วมโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ “Well-being for Elderly in your Family” ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search