KingClass Academy โคราชและชัยภูมิ จับมือ ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

KingClass Academy โคราชและชัยภูมิ จับมือ ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คุณภูมินทร์ สิงหกุมพล ผู้บริหารสถาบันฯ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม                   [...]

17 สิ่งนี้ที่นักจิตวิทยาแนะนำ ถ้าอย่างให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นมาอย่างมั่นใจ

17 สิ่งนี้ที่นักจิตวิทยาแนะนำ ถ้าอย่างให้ลูกน้อยเติบโตขึ้นมาอย่างมั่นใจ “ความมั่นใจ” เป็นหนึ่งในของขวัญที่มีคุณค่าที่สุดที่พ่อแม่สามารถมอบให้กับลูกๆ ได้ คาร์ล พิกฮาร์ด (Carl Pickhardt) [...]