20 วิธี บ่มเพาะความมั่นใจในตนเองให้กับลูก

 In บทความ

20 วิธี บ่มเพาะความมั่นใจในตนเองให้กับลูก
Developing your child’s self-esteem

20 วิธี บ่มเพาะความมั่นใจในตนเองให้กับลูก

พ่อแม่มีหน้าที่บ่มเพาะความคิดเชิงบวกให้ลูกเพื่อให้ลูกมีความมั่นใจและเห็นความสำคัญของตนเอง ลองทำตามวิธีต่อไปนี้แล้วประเมินดูว่าเด็กๆ มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นหรือไม่

 1. แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่มีความสุขมากเพียงใดที่มีเขาเป็นลูก
  วิธีที่ง่ายที่สุดที่พ่อแม่สามารถถ่ายทอดพลังใจให้ลูกได้คือการแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่มีความสุขมากเพียงใดที่มีเขาเป็นลูก
 2. การให้เกียรติและศรัทธา
  ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น สิ่งที่ต้องยึดมั่นอยู่เสมอคือ ‘การให้เกียรติ’ และ ‘ศรัทธา’
 3. ปฏิบัติกับลูกในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่ง
  ถ้าปฏิบัติกับลูกในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่ง ลูกจะรู้สึกว่าได้รับเกียรติและจะเคารพในเกียรติที่ได้รับนั้นโดยธรรมชาติ
 4. อย่าออกคำสั่ง
  พึงระลึกว่าพ่อแม่เป็น ‘พนักงานขาย’ เวลาให้คำแนะนำใดๆ แก่ลูกอย่าออกคำสั่งเพื่อบังคับให้ทำตาม ลองคัดสรรคำพูดมาโน้มน้าวใจให้ลูกทำตามโดยสมัครใจเหมือนพนักงานขายมืออาชีพ
 5. กล่าวชมเชยลูก
  การชมเชยลูกว่า ‘เก่งมากเลยลูก’ สามารถทำได้บ่อยๆ ไม่ใช่กล่าวชมเฉพาะตอนที่สอบได้คะแนนเต็มเท่านั้น
 6. มองโลกในแง่ดี
  การใช้ชีวิตโดยมองโลกในแง่ดีของพ่อแม่จะช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้กับลูก
 7. ไม่มีคำว่า ‘สมบูรณ์แบบ’
  ลบคำว่า ‘สมบูรณ์แบบ’ ออกไปจากพจนานุกรมของพ่อแม่
 8. ปฏิบัติต่อลูกอย่างมีสติ
  อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล พ่อแม่ควรปฏิบัติทุกอย่างต่อลูกอย่างมีสติ
 9. ไม่เปรียบเทียบลูกเรากับเด็กคนอื่น
  เด็กที่ไม่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจะมีความมั่นใจในตนเองโดยธรรมชาติ
 10. พูดคุยกับลูกทุกวัน
  หาเวลาพูดคุยกับลูกทุกวันแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก็ตาม
 11. คำต้องห้ามที่จะทำลายความมั่นใจของลูก
  มี 3 คำต้องห้าม ที่จะทำลายความมั่นใจของลูก ‘ไม่ได้’ ‘พยายามให้มากกว่านี้สิ’ ‘เร็วเข้าสิ’
 12. ตำหนิด้วยถ้อยคำสุภาพ
  เมื่อลูกทำผิด การตำหนิด้วยถ้อยคำที่สุภาพย่อมดีกว่าการใช้ถ้อยคำที่บั่นทอนจิตใจ
 13. ให้ลูกมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์เลือก
  อย่าให้ลูกเอาแต่ปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อแม่เหมือนหุ่นยนต์ ให้ลูกได้มีสิทธิ์คิด มีสิทธิ์เลือกเพื่อให้เขามีความมั่นใจและกล้าตัดสินใจ โดยพ่อแม่มีหน้าที่ชี้แนะว่าถ้าคิดหรือเลือกแบบนี้แล้วผลจะเป็นอย่างไร
 14. บอกเล่าประสบการณ์ความผิดพลาดของพ่อแม่
  เมื่อลูกทำผิดพลาดหรือล้มเหลว ลองเล่าเรื่องที่พ่อแม่เคยทำผิดพลาดมาก่อนและวิธีการแก้ไขปัญหาของพ่อแม่ให้ฟัง ลูกจะรู้สึกว่าใครๆ ก็ทำผิดพลาดได้และทุกๆ ปัญหามีทางแก้เสมอ
 15. ตั้งกฏของครอบครัว
  ตั้งกฎของครอบครัวขึ้นมาและรักษากฎอย่างเคร่งครัด เด็กๆ จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่เคารพกฎของสังคม
 16. มนุษย์ทุกคนเติบโตจากความล้มเหลว
  มนุษย์ทุกคนเจริญเติบโตขึ้นโดยเรียนรู้จากความล้มเหลว เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเราสมบูรณ์แบบ เมื่อนั้นคือช่วงเวลาของการหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง เพราะฉะนั้นหยุดคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบ
 17. อย่าบังคับให้ลูกเป็นเหมือนที่พ่อแม่อยากให้เป็น
  อย่าทำลายความมั่นใจของลูกด้วยการบังคับให้ลูกเป็นเหมือนที่พ่อแม่อยากให้เป็น
 18. อ่านหนังสือให้ลูกเห็นเป็นประจำ
  แทนที่จะพูดลอยๆ ว่าให้ลูกตั้งใจเรียน พ่อแม่ควรที่จะอ่านหนังสือให้ลูกเห็นเป็นประจำเพื่อให้เด็กเห็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตามโดยธรรมชาติ
 19. สอนให้ลูกมีความรับผิดชอบ
  ปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบให้ลูก ให้รู้จักรับผิดชอบสิ่งที่ทำในฐานะผู้ใหญ่คนหนึ่ง
 20. รับฟังความคิดเห็นของลูก
  รับฟังความคิดเห็นของลูก และให้คำแนะนำลูกในกรณีที่ประเมินแล้วว่าความคิดเห็นนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ลูกจะมีความมั่นใจและยอมให้พ่อแม่เข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของเขามากขึ้น

ที่มา http://dontfind-k.tistory.com/entry/아이에게-자존감을-길러주는-20가지의-방법

Recent Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search