บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ลงพื้นที่เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนไทย ให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล ภายใต้ “โครงการสานอนาคตการศึกษาไทย CONNEXT ED”

 In ข่าว, ข่าวกิจกรรม

บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด เดินหน้าลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายใต้โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) โดยมีโรงเรียนประชารัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ จำนวน 12 โรงเรียน โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานทางด้านการศึกษาและได้มีส่วนในการพัฒนาด้านการศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนมาโดยตลอด โดยใช้เนื้อหาและสื่ออุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นต้นแบบของประเทศที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไทย สู่การสร้าง  “เด็กดี-เด็กเก่ง” อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการเพิ่มศักยภาพการศึกษาของนักเรียนไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด พร้อมด้วย Mr. Ju Dong Uck หรือ Mr.Jerry ผู้คิดค้นและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่จะเสริมสร้างทักษะการคำนวณพร้อมทั้งเรียนรู้คุณสมบัติของตัวเลข ด้วยความสนุกสนานผ่านบอร์ดเกม Battle of the Numbers  ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคู้คด ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านผู้อำนวยการนิรุทธิ์ พิกุลเทพ  และคณะครู พร้อมด้วยเด็ก ๆ ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

โรงเรียนบ้านคู้คดเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  มีคุณครูรวม 10 ท่าน นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง ได้รับการศึกษาแค่ระดับภาคบังคับ โดยทางบริษัท ฯ ได้นำสื่อการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะการคำนวณบอร์ดเกม Battle of the Numbers และชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO แนะนำให้กับท่านผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนได้รู้จัก และทดลองเล่นอย่างสนุกสนาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการหาแนวทางจัดการเรียนรู้ การจัดการการเรียนการสอน ด้วยสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และวัดผลสัมฤทธิ์ร่วมกันในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search