KingClass อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้บริหารสาขา

คุณชัญญาพัทธ์ ธนัตถ์กิตานันท์

เวลาเปิด-ปิดสาขา

วันที่เปิดทำการ เวลาเปิด เวลาปิด
 วันอังคาร – วันศุกร์  12.00 . 19.00 .
 วันเสาร์ – วันอาทิตย์  10.00  18.00 .

หลักสูตรที่เปิดสอน

KingMath (คิงแมทส์)
หลักสูตรคณิตศาสตร์
เน้นการแก้โจทย์ปัญหา

KingScience (คิงไซแอนซ์)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้ผ่าน
338 การทดลองปฎิบัติจริงที่สนุกสนาน

บรรยากาศห้องเรียน

แผนที่และแบบฟอร์มติดต่อสาขา

KingClass สาขาใกล้เคียง