สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (Central World)

 In กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล

KingClass สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (Central World)

ผู้บริหารสาขา

คุณพัฒนชาตติ์ คุณธันธิดา คุณพีรพันธ์ คุณกันย์วดี และคุณอลิสา จิวะพรทิพย์

เวลาเปิด-ปิดสาขา

วันที่เปิดทำการ เวลาเปิด เวลาปิด
วันอังคาร–วันศุกร์ 15.00 น. 18.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 09.00 น. 18.00 น.

ปิดทำการทุกวันจันทร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

KingMath (คิงแมทส์)
หลักสูตรคณิตศาสตร์
เน้นการแก้โจทย์ปัญหา

CMS
หลักสูตรที่ทำให้ค้นพบอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง

KingScience (คิงไซแอนซ์)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้ผ่าน
338 การทดลองปฎิบัติจริงที่สนุกสนาน

บรรยากาศห้องเรียน

แผนที่และแบบฟอร์มติดต่อสาขา

KingClass สาขาใกล้เคียง

Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search