KingClass สาขานครราชสีมา

ผู้บริหารสาขา

คุณอุ่นเรือน โคกขุนทด

  • 255/4 ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
  • 085-2045954

เวลาเปิด-ปิดสาขา

วันที่เปิดทำการ เวลาเปิด เวลาปิด
จันทร์ – ศุกร์ 16.00 น. 19.00 น.
เสาร์ – วันอาทิตย์ 09.00 น. 18.00 น.

หมายเหตุ : –

หลักสูตรที่เปิดสอน

KingMath (คิงแมทส์)
หลักสูตรคณิตศาสตร์
เน้นการแก้โจทย์ปัญหา

CMS
หลักสูตรที่ทำให้ค้นพบอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง

บรรยากาศห้องเรียน

แผนที่และแบบฟอร์มติดต่อสาขา

KingClass สาขาใกล้เคียง