ทูตสะเต็ม เอดู พาร์ค ร่วมจัดกิจกรรม “พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ” ร.ร.อนุบาลพิบูลย์เวศม์

 In ข่าวกิจกรรม

ทูตสะเต็ม เอดู พาร์ค ร่วมจัดกิจกรรม “พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ” ร.ร.อนุบาลพิบูลย์เวศม์

คุณจินตนา พรรักษมณี ทูตสะเต็ม บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด คณะทูตสะเต็ม
และนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ในโครงการ “พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ”

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสะเต็มศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “พบทูตสะเต็มสร้างแรงบันดาลใจ” โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม
คุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ในฐานะทูตสะเต็ม ถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์แบบสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน ผ่านชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO ชุดสื่ออุปกรณ์ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 อันได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ (Critical Thinking and Problem Solving) คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration Teamwork and Leadership)
 

 

บรรยากาศการจัดกิจกรรม

     ตลอดการดำเนินกิจกรรมอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขและความสนุกสนาน ตลอดจนความรู้ใหม่ๆ ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรม ทั้งนี้ บริษัท เอดู พาร์ค รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search