เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน .. 2561 สถาบัน KingClass Academy สาขาโรบินสันสมุทรปราการ ได้เปิดสถาบันอย่างเป็นทางการ บริหารงานโดยคุณธัชนันท์ รัตนศิริวิไล

สถาบัน KingClass Academy สาขาโรบินสันสมุทรปราการ ได้เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาไทย KingMath เน้นการแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving) ด้วย 38 ยุทธวิธี และหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่เสริมทักษะการคำนวณ I – Wang เปิดสอนในระดับอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยหลังจากที่เปิดทำการไปแล้ว ทางสถาบันได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองและให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โอกาสนี้ KingClass Academy สาขาโรบินสันสมุทรปราการ ได้เปิดให้มีการทดลองเรียนฟรี รวมถึงจัดให้มีกิจกรรม Hands on โดยสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มและทดลองเรียนฟรีได้ที่เบอร์ 085-356-4959 เปิดทำการวันอังคารศุกร์ เวลา 11.00 . – 20.00 . และ วันเสาร์อาทิตย์ เวลา 09.00 . – 20.00 .

ทั้งนี้บริษัทเอดู พาร์ค จำกัด KingClass Academy สำนักงานใหญ่ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับการเปิดสถาบัน ขอให้ KingClass Academy สาขาโรบินสันสมุทรปราการประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสถาบันจะเป็นฟันเฟืองที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาที่แข่งแกร่งอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในยุค The New Era of Education ต่อไป