KingClass Academy โคราชและชัยภูมิ จับมือ ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 In กิจกรรมเพื่อสังคม

KingClass Academy โคราชและชัยภูมิ จับมือ ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา
จัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

25600626_170626_0009

คุณภูมินทร์ สิงหกุมพล ผู้บริหารสถาบันฯ ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

                  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้ KingClass Academy สาขานครราชสีมาและสาขาชัยภูมิ โดยคุณภูมินทร์และคุณจิรฐา สิงหกุมพล ผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 120 คน จากศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรม

25600626_170626_0015

นักเรียน 120 คน จากศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

                  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560  มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนฝึกใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ฝึกฝนทำโจทย์ที่ท้าทายความสามารถของนักเรียนด้วย 38 ยุทธวิธีการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของคิงแมทส์

                  การดำเนินกิจกรรม KingClass Academy สาขานครราชสีมาและสาขาชัยภูมิ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหาด้วยยุทธวิธีแบบคิงแมทส์ สนุกสนานไปกับการเล่นเกมคณิตศาสตร์ผ่านชุดสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO และกิจกรรมพิเศษจากประเทศเกาหลีใต้ Reach For The Sky ที่จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม นอกจากนั้นนักเรียนยังได้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบใหม่จากประเทศเกาหลีใต้ด้วยหลักสูตร CMS ที่วิธีการเรียนการสอนโดยการใช้คำถามปลายเปิดเพื่อส่งเสริมการคิดนอกกรอบ และการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม เพื่อร่วมกันหาคำตอบตามปรัชญาของโสกราติส

25600626_170626_0012

กิจกรรมพิเศษ Reach for the Sky

                  บรรยากาศตลอดการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ตลอดจนความรู้ใหม่ๆ ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรม ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ทุกท่านสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น และมอบโอกาสให้ KingClass Academy สาขานครราชสีมาและสาขาชัยภูมิได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้าทางคณิตศาสตร์ให้เติบโตเป็นเยาวชนคุณภาพต่อไป

Recommended Posts
Contact Us

ส่งอีเมลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของ KingClass หรือทดลองเรียนฟรีได้ที่นี่ค่ะ

Start typing and press Enter to search