เมื่อวันที่ 15 กันยายน .. 2561 สถาบัน KingClass Academy สาขาอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดสถาบันอย่างเป็นทางการ บริหารงานโดยคุณโรจนศักดิ์ และ ดร.เบญจวรรนรี โชติช่วงนิรันดร์ โดยหลังจากที่เปิดสอนไปแล้วทางสถาบันได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองในพื้นที่ และให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนอย่างต่อเนื่อง

                 สถาบัน KingClass Academy สาขาอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาไทย KingMath เน้นการแก้โจทย์ปัญหา (Problem Solving) ด้วย 38 ยุทธวิธี และหลักสูตรภาษาอังกฤษ High Plus English American Curriculum ที่ทำให้ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมั่นใจและเป็นธรรมชาติ ด้วยระบบ MRSR และ ARPS ที่ได้รับลิขสิทธิ์เฉพาะ เปิดสอนในระดับอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6

                 ในโอกาสนี้ KingClass Academy สาขาอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดให้มีการทดลองเรียนฟรี รวมถึงจัดให้มีกิจกรรม Hands on โดยสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ PlayFACTO สนใจสอบถามรายละเอียดและติดต่อทดลองเรียนฟรีได้ที่เบอร์ 086-778-4327 และ 089-448-4333 เปิดทำการวันจันทร์อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 . (ปิดทำการทุกวันจันทร์)

                 ทั้งนี้บริษัทเอดู พาร์ค จำกัด KingClass Academy สำนักงานใหญ่ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับการเปิดสถาบัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งให้ทางสถาบันดำเนินกิจการด้วยความสำเร็จและเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาที่แข็งแกร่งของนักเรียนในพื้นที่ อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในยุค The New Era of Education ต่อไป