คิงแมทส์ เชียงใหม่แยกดาราสานต่อโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

001

สุขล้น – นักเรียนในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดีต่างมีรอยยิ้มหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมใน
“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน ปี 2”

                  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ สาขาเชียงใหม่ (แยกดารา) โดย คุณณัฐติอร ธัญญประกอบ ผู้บริหารสถาบันฯ มอบหมายให้ คุณกชกร นันทวัน ผู้จัดการสถาบันฯ เป็นตัวแทน พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ใน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน ปี 2” โดยในปีนี้ผู้แทน คณะครู และผู้ปกครองได้มีโอกาสจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนกว่า 30 คน ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษา สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดี อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

                  สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ คิงแมทส์ สาขาเชียงใหม่ (แยกดารา) จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยยุทธวิธีของคิงแมทส์ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดี ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน ของใช้ส่วนตัว ทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ รวมถึงอาหารสด

                  บรรยากาศในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และสนุกไปกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ สาขาเชียงใหม่ (แยกดารา) จึงขอขอบพระคุณผู้ดูแลเด็กนักเรียนสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดี อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ ความสุข ในการสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่เด็กนักเรียนสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเด็กดี ในครั้งนี้

Recommended Posts