ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันระหว่าง CMS Edu Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ และบริษัท เอดู พาร์ค (KingClass Academy สำนักงานใหญ่)

             เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา CMS Edu Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ โดย Mr. C.K. Lee CEO, Mr. W.S. Jong, CFO พร้อมคณะทีมงาน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนบริษัท เอดู พาร์ค (KingClass Academy สำนักงานใหญ่)

             โดยมีคุณจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ และคุณสุพจน์ อารยะประยูร กรรมการบริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะ ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันพร้อมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนภายใต้สถาบัน KingClass Academy  เพื่อการก้าวสู่สถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้า The New Era of Education ในการพัฒนานักเรียนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

 

Recent Posts