ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันระหว่าง CMS Edu Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ และบริษัท เอดู พาร์ค (KingClass Academy สำนักงานใหญ่)

             เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา CMS Edu Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ โดย Mr. C.K. Lee CEO, Mr. W.S. Jong, CFO พร้อมคณะทีมงาน ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนบริษัท เอดู พาร์ค (KingClass Academy [...]