คิงแมทส์ทั่วประเทศส่งธารน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ของประเทศไทยที่หลายพื้นที่น้ำยังคงท่วมสูง หลายพื้นที่เหลือเพียงน้ำท่วมขัง และแม้บางพื้นที่น้ำจะลดแล้วแต่ร่องรอยความเสียหายยังคงอยู่ KingClass Academy สำนักงานใหญ่ และสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ทุกสาขาทั่วประเทศรวมพลังบริจาคเงินผ่านคิงแมทส์สาขาสุราษฎร์ธานี และคิงแมทส์สาขาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อนำไปจัดทำอาหารกล่อง ซื้ออาหารแห้ง น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ยา และเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ประมวลภาพความช่วยเหลือผ่านทางคิงแมทส์สาขาสุราษรฎร์ธานี

surat_thani_3  surat_thani_19

บริจาคน้ำดื่มและอาหารกล่องผ่านทางกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

surat_thani_11  surat_thani_12

ร่วมแพ็คสิ่งของบริจาค

surat_thani_2

บริจาคอาหารแห้ง และอาหารกล่องให้มูลนิธิที่จะเข้าไปมอบถุงยังชีพ
ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ห่างไกล

surat_thani_10

สภาพความเสียหาย อบต.คลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

surat_thani_13  surat_thani_15

สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งบางส่วนมาศัยพื้นที่ผิวจราจรในการอาศัย
และบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ในบ้านที่มีน้ำท่วมขัง

surat_thani_6  

  surat_thani_9  surat_thani_5  surat_thani_7

ลงพื้นที่บริจาคของ ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย

 

surat_thani_16  surat_thani_14

surat_thani_18  surat_thani_1

รอยยิ้มจากชาวบ้านผู้ประสบภัย

 

 

ประมวลภาพความช่วยเหลือผ่านทางคิงแมทส์สาขาหลังสวน จังหวัดชุมพร 

chumphon_4  chumphon_5

chumphon_3  chumphon_2

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวประสบอุทกภัย

chumphon_6

ร่วมแรงแพ็คถุงยังชีพ

 

chumphon_7  chumphon_1

ชาวหลังสวนร่วมใจส่งถุงยังชีพไปยังพื้นที่ประสบภัย

Recommended Posts